Очиститель для бутылочек Clean Touch 1 кг

Bestseller
9185407
110 AED
Inc. D&T
Fast delivery from Germany via DHL
Transit times 10-15 business days
Shipping 25 AED for orders under 400 AED

Properties

General characteristics

Balení
1 kg
Packaging
1 kg
How to use
Washing water bottles: Pour 1 tablespoon (approx. 30g) into a bottle, pour warm water, close and shake well. After washing, rinse with drinking water. Washing bottles from fruit juices / smoothies: Pour 1 tablespoon (approx. 30g) into a bottle, pour warm water, close and shake well. In the case of dried deposits on the glass, use the warmest water possible and let the deposits soak. After washing, rinse with drinking water. Washing milk bottles: First, rinse the milk bottle (or any dairy product) with cold water to remove protein residues better than warm water. Pour 1 tablespoon (approx. 30g) into a bottle, pour warm water, close and shake well. After washing, rinse with drinking water.
Jak používat
Mytí lahví na vodu: Nasypeme 1 polévkovou lžíci (cca 30g) do lahve, zalijeme teplou vodou, uzavřeme a důkladně protřepeme. Po umytí opláchneme pitnou vodou. Mytí lahví od ovocných šťáv/smoothies: Nasypeme 1 polévková lžíce (cca 30g) do lahve, zalijeme teplou vodou, uzavřeme a důkladně protřepeme. V případě zaschlých usazenin na skle použijeme co nejteplejší vodu a necháme usazeniny odmočit. Po umytí opláchneme pitnou vodou. Mytí lahví od mléka: Lahev od mléka (nebo jakéhokoliv mléčného výrobku) nejdříve vypláchneme studenou vodou, odstraníme tak zbytky bílkovin lépe než teplou vodou. Nasypeme 1 polévkovou lžíci (cca 30g) do lahve, zalijeme teplou vodou, uzavřeme a důkladně protřepeme. Po umytí opláchneme pitnou vodou.
Náš tip
V naší nabídce naleznete další přípravky k ručnímu mytí nádobí.
Notice
DANGER. May intensify fire; oxidant. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand. Keep out of reach of children. Protect from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Take precautionary measures against mixing with combustible materials. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice / attention. In case of fire: Use water to extinguish. Store in a dry place at temperatures not exceeding 40 ° C. Disposal: Dispose of unused product at a hazardous waste collection point! Contaminated packaging after thorough emptying, clean several times by rinsing with water and after cleaning it can be stored in containers for municipal waste collection.
Our tip
In our offer you will find other products for hand washing dishes.
Upozornění
NEBEZPEČÍ. Může zesílit požár; oxidant. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: K uhašení použijte vodu. Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C. Likvidace: nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění, vyčistit několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.
EAN
8594165005397

Specifications

Gender
Unisex

Description

Очиститель для бутылочек Clean Touch очищает и дезинфицирует ваши бутылки с водой, коктейли или детские бутылочки от минеральных отложений, остатков и запаха, он может обрабатывать даже труднодоступные места. Освящен Государственным институтом здравоохранения.

THIS PRODUCT IS IN EUROPE, TO BE SHIP HERE IN THE UAE