ProfiCare PC-HL 3086, Fan electric space heater, Ceramic, 12 h, Indoor, Desk, Floor, Table, Black, White 124842883

Product Code: 10534511
Brand name Clatronic
Seller ESTE IT GmbH
Color Color
Price: 374 AED

Fast delivery from Germany via DHL

Transit times 10-15 business days

The payment of Import Duty/Tax is the responsibility of the customer during the delivery

Product Code: 10534511
Nowoczesny termowentylator ceramiczny zim? grzeje, a latem ch?odzi. Obracaj?c si? wokó? w?asnej osi rozprowadza powietrze po ca?ym pomieszczeniu. Ciep?o mo?esz wybra? z dwóch programów: 1000W i 1500W. Dla wygody w??czaj, wy??czaj i ustawiaj parametry za pomoc? pilota. Nie musisz ju? odrywa? si? od zaj??. Zaprogramuj prac? urz?dzenia za pomoc? 12 godzinnego timera.

Kompaktowe rozmiary, nowoczesny design i b?yskawiczne osi?ganie wybranej temperatury, dzi?ki ceramicznemu wk?adowi to niew?tpliwe zalety grzejnika ceramicznego PC-HL 3086 niemieckiej marki PriofiCare. Urz?dzenie ma dwie funkcje. Funkcj? grzewcz?, któr? realizuje poprzez rozprowadzaniu ciep?a w zakresie 15-40° C z dwoma mocami do wyboru 1000W i 1500W z nawiewem lub bez niego. Nawiew powoduje szybsze rozprzestrzenianie si? ciep?a po pomieszczeniu, które dzi?ki ruchowi oscylacyjnemu rozprowadzane jest we wszystkich kierunkach. Je?li chcesz skierowa? strumie? powietrza w konkretne miejsce, mo?esz wy??czy? oscylacj?. W lecie urz?dzenie pe?ni funkcj? wentylatora poprzez cyrkulacj? ch?odnego powietrza. Masz do wyboru dwa nat??enia nawiewu: s?aby lub mocny.

Wielk? zalet? tej nowoczesnej farelki jest mo?liwo?? sterowania za pomoc? pilota. Zawsze gdy chcesz w??czy?, wy??czy?, zaprogramowa? lub zmieni? ustawienia nie przerywaj?c swoich zaj?? - zrobisz to na odleg?o??. Do przygotowania pomieszczenia poprzez nagrzanie lub sch?odzenie mo?esz u?y? timera, który ustawi prac? urz?dzenia nawet 12h wcze?niej. Nie musisz ju? czeka?, a? biuro, do którego wszed?e? si? nagrzeje, by móc komfortowo pracowa?. Nie musisz czeka?, a? pokój Twojego dziecka nagrzeje si? po powrocie z przedszkola czy szko?y. Grzejnik przygotuje tak?e odpowiedni? temperatur? w sypialni, aby? móg? spokojnie zasn?? po ci??kim dniu.
 • Description

  Nowoczesny termowentylator ceramiczny zim? grzeje, a latem ch?odzi. Obracaj?c si? wokó? w?asnej osi rozprowadza powietrze po ca?ym pomieszczeniu. Ciep?o mo?esz wybra? z dwóch programów: 1000W i 1500W. Dla wygody w??czaj, wy??czaj i ustawiaj parametry za pomoc? pilota. Nie musisz ju? odrywa? si? od zaj??. Zaprogramuj prac? urz?dzenia za pomoc? 12 godzinnego timera.

  Kompaktowe rozmiary, nowoczesny design i b?yskawiczne osi?ganie wybranej temperatury, dzi?ki ceramicznemu wk?adowi to niew?tpliwe zalety grzejnika ceramicznego PC-HL 3086 niemieckiej marki PriofiCare. Urz?dzenie ma dwie funkcje. Funkcj? grzewcz?, któr? realizuje poprzez rozprowadzaniu ciep?a w zakresie 15-40° C z dwoma mocami do wyboru 1000W i 1500W z nawiewem lub bez niego. Nawiew powoduje szybsze rozprzestrzenianie si? ciep?a po pomieszczeniu, które dzi?ki ruchowi oscylacyjnemu rozprowadzane jest we wszystkich kierunkach. Je?li chcesz skierowa? strumie? powietrza w konkretne miejsce, mo?esz wy??czy? oscylacj?. W lecie urz?dzenie pe?ni funkcj? wentylatora poprzez cyrkulacj? ch?odnego powietrza. Masz do wyboru dwa nat??enia nawiewu: s?aby lub mocny.

  Wielk? zalet? tej nowoczesnej farelki jest mo?liwo?? sterowania za pomoc? pilota. Zawsze gdy chcesz w??czy?, wy??czy?, zaprogramowa? lub zmieni? ustawienia nie przerywaj?c swoich zaj?? - zrobisz to na odleg?o??. Do przygotowania pomieszczenia poprzez nagrzanie lub sch?odzenie mo?esz u?y? timera, który ustawi prac? urz?dzenia nawet 12h wcze?niej. Nie musisz ju? czeka?, a? biuro, do którego wszed?e? si? nagrzeje, by móc komfortowo pracowa?. Nie musisz czeka?, a? pokój Twojego dziecka nagrzeje si? po powrocie z przedszkola czy szko?y. Grzejnik przygotuje tak?e odpowiedni? temperatur? w sypialni, aby? móg? spokojnie zasn?? po ci??kim dniu.

  THIS PRODUCT IS IN EUROPE, TO BE SHIP HERE IN THE UAE

 • Characteristics

  General characteristics

  Colour
  Black
  Product code
  330860
  Weight
  6.2 kg

  Specifications

  Type
  Heating Equipment

Brand name Clatronic

The Clatronic trademark, founded in 1982, is owned by the eponymous company CTC Clatronic International GmbH, which is part of the Clatronic-Groupe concern. It is the family business of the Emmanuel Classen couple. It is she who is engaged in the formation of a line of equipment, its modernization. She also orders everything you need from factories that produce products from other well-known manufacturers. Among them, for example, Philips, Tefal, Rowenta, Kenwood and others. The headquarters of the company is located in Germany, in the city of Kempen, which is near Dusseldorf. The company has opened its offices in such European countries as Poland, Italy, Germany, Czech Republic. The Clatronic model range is over 1.4 thousand items. This is a technique for cleaning and for the kitchen. Among the products that are also exported are irons, steam cleaners, juicers, waffle makers, electric kettles, electric stoves, and food processors. As well as deep fryers and grills, microwave ovens, as well as DVD and CD players, devices that support beauty and health.

Catalog Clatronic